Der er noget galt i Danmark !!!!

Når den politiske magt-elite – senest i form af Frank Jensen, overborgmester i København, blander sig i:

* Driften af private virksomheder – Ryan Air.

* Og hermed påføre borgerne i København, i kraft af ovenstående, højere omkostninger end nødvendigt.

* Trumfer / kører et solotrip af egne idelogiske temaer igennem – uden smålig hensyn til hvem, hvad og hvilke interesser han egentlig er ansat/valgt til.

Kære Frank Jensen

Lad nu arbejdsmarkedets parter selv om at løse eventuelle konflikter – det tror jeg alle står sig bedst ved.

Peter Ingemann